മാർച്ച് 12ന് നടക്കേണ്ട എസ്എസ്എൽസി ഇംഗ്ലിഷ് പരീക്ഷ 28ലേക്കു മാറ്റി. മറ്റു പരീക്ഷകളില്‍ മാറ്റമില്ല ||| ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496

Tuesday, 8 November 2016

Ballad of Father Gilligan. Powerpoint Presentation (Windows format)


In this post Sri Nidhiesh Sebastian of St. Joseph's HSS Trivandrum is sharing a power point presentation of Ballad of Father Gilligan , Poem , Std 10 English.  It works properly in windows only.  Team Spandanam expresses heartfelt gratitude to Sri Nidhiesh for this great effort....
 Please go through it and write  your comments down in the comment box.
Click Here To Download

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...