ഹൈസ്കൂള്‍ ക്ലാസുകളിലെ ഈ അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക ഐ ടി പരീക്ഷ 2016 ഒക്റ്റോബര്‍ 26 ന് തുടങ്ങി നവംബര്‍ 26 ന് മുമ്പ് പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.വിശദമായ സര്‍ക്കുലര്‍ Downloads ൽ ||| മൈനോരിറ്റി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് User ID/Password സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ Downloads ൽ||| ലോവർ പ്രൈമറി അധ്യാപകർക്ക് നൽകുന്ന ICT പരിശീലനം: മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads ൽ ||| സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയം എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി നടത്തുന്ന ഇന്‍കള്‍കെയ്റ്റ് സ്‌ക്കീമിന് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഒക്ടോബര്‍ 31 ലേക്ക് നീട്ടി. വെബ്‌സൈറ്റ് www.kstmuseum.com.||| കൂടുതൽ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| നിങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന പഠന വിഭവങ്ങള്‍ സ്പന്ദനത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് spandanam.tss@gmail.com എന്ന മെയില്‍ വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കൂ...

Monday, 24 October 2016

ICT WORKSHEETS (Malayalam Medium)

Updated on 24.10.2016

പത്താം ക്ലാസിലെ മാറിയ ഐ സി ടി പാഠ പുസ്തകത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വർക്ക്ഷീറ്റുകളാണ് ചുവടെ. വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയ ശ്രീ സുരേഷ് മാസ്റ്റർക്ക് നന്ദി...

കൂടുതൽ വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്..
നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ spandanam.tss@gmail.com ലേക്ക് അയക്കുക....


Thursday, 20 October 2016

Notes on English Lessons - Class 10    This post is to share with you the notes and study materials prepared by Mr. Jamsheed A & Mrs.Jaseena A of Anvar English HSS Thirurkad, Malappuram related to English Lessons in Class 10. Available materials are given in the link below. When more study materials are prepared by them, this post will be updated with them..


Analysis of the poem - Poetry, With Malayalam Meaning

 
Mr Akash S Kumar from Trivandrum, a Freelance Teacher & Career Mentor has shared with us the Analysis of the poem -Poetry- in Std X English Text Book, With Malayalam Meaning. 

Team Spandanam is always grateful to him for being a part of Spandanam and for the great efforts he has taken to prepare valuable study materials.
Download the Analysis of the poem - Poetry

Click here for more resources from Mr Akash S kumar

Tuesday, 18 October 2016

Teaching Manuals, Notes, Worksheets - English


Mrs. Leena V, H S A English Ghss kodungallur.Thrissur. has prepared and shared with us the Teaching manuals of English for std 9 and 10.
She has also forwarded notes on unit 3 of std 9 and 10, and two worksheets for teaching reported speech in std 9 and 10.
Hope this will be useful for the teachers and students as well...

Team Spandaname expresses the wholehearted gratitude to Mrs. Leena V for her great effort...

Monday, 17 October 2016

Biology Teaching Manuals

Updated on 17.10.2016


പത്താം ക്ലാസ് ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ  Teaching Manual കളാണ്  ഈ പോസ്റ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് കൂടുതൽ ടീച്ചിംഗ് മാന്വലുകൾ ഈ പോസ്റ്റിൽ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.  തയ്യാറാക്കി അയച്ചു തന്ന വയനാട് കല്ലൂർ ജി എച്ച് എസ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ ശ്രീ രതീഷ് സാറിനു സ്പന്ദനം ടീമിൻറെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു....

Sunday, 16 October 2016

Terrain Analysis through Maps - Teaching Materials   പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം II Terrain Analysis through Maps എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള താണ് ഈ പോസ്റ്റ്. ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങൾ എന്താണെന്നും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അവയുടെ ക്രമീകരണവും നമ്പർ നൽകുന്ന വിധവും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഈ പാഠഭാഗം സഹായിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭൂപടങ്ങളിലെ അംഗീകൃത ചിഹ്നങ്ങളും നിറങ്ങളും തിരിച്ചറിയുക, സ്ഥാന നിർണ്ണയം നടത്തുക, കോണ്ടൂർ രേഖകളിൽ നിന്ന് സ്ഥലാകൃതി കണ്ടെത്തുക, ഭൂപട വിഷകലനം നടത്തുക എന്നീ ശേഷികളും ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് നേടിയെടുക്കാനാവും..
    Ubuntu വിൽ Quantum GIS (Application -> Science -> Quantum GIS) എന്ന സോഫ്റ്റ് വെയറിൻറെ സാധ്യതകൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.


Saturday, 15 October 2016

Worksheets on reading comprehension - 'The Best Investment I Ever Made'

         Mr Libin K Kuryan of Sacred Heart HSS Payyavoor has prepared a few worksheets on reading comprehension based on the short story 'The Best Investment I Ever Made' in class 10. You can download the file from the link below.
Spandanam team is grateful to him for his great effort.

Don't forget to comment on it....

Click here to Download

Friday, 14 October 2016

ICT Video Tutorials - part ii

Updated on 14.10.2016

പത്താം ക്ലാസിലെ ഐ സി റ്റി നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ  വീഡിയോ ടൂട്ടോറിയലുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലുള്ളത്. വീഡിയോ തയ്യാറാക്കി അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കല്പകഞ്ചേരി ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ അധ്യാപകൻ സ്കൂൾ ഐ റ്റി കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ശ്രീ സുഷീൽ കുമാറാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഈ പഠനസഹായി തയ്യാറാക്കി സ്പന്ദനത്തിലൂടെ പങ്കു വെച്ച സാറിനു സ്പന്ദനം ടീമിൻറെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. 


  • STD 10, CHAPTER- 4 ( ACTIVITY 4.6) Posted On 14.10.2016
  • STD 10, CHAPTER- 4 ( ACTIVITY 4.5) Posted On 14.10.2016
തൊടുവരയും വ്യാസവും.... ICT പഠന സഹായി

പത്താം ക്ലാസിലെ ഗണിത പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഏഴാം അധ്യായമായ തൊടുവരകള്‍ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ഒരു പ്രധാന തത്വം - വൃത്തത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവിലൂടെയുള്ള തൊടുവര ആ ബിന്ദുവിലൂടെയുള്ള വ്യാസത്തിന് ലംബമാണ്- എന്ന തത്വം കുട്ടികള്‍ക്ക്  എളുപ്പത്തില്‍ ഗ്രഹിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന gif ഫയല്‍, geogebra file ,video എന്നിവയാണ് കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് ടി.എസ്.എന്‍.എം.എച്ച്. എസ്സിലെ ഗണിത ക്ലബ്ബ് ഈ പോസ്റ്റിൽ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിൻറെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് സ്കൂളിലെ ഗണിത ക്ലബ്ബിന് സ്പന്ദനം ടീം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഫയലുകൾ ചുവടെ ലിങ്കുകളിൽ നിന്ന് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം...

Download....>>>>

Discourses - Scholarship Jacket - English - Std 10Here in this post Smt. Leena V, HSA English, G.H.S.S Kodungallur, Thrissur shares the possible discourses from the short story The Scholarship Jacket of Unit 4 , Std 10 English.  Team Spandanam is grateful to her for her great efforts...
Click here to Download


Click here for more resources from Smt Leena v

Analysis of the poem "Poetry by Pablo NerudaThrough this post Sri Sreejesh K.P HSA English , KKMGVHSS Orkkattery , Vadakara shares an analysis of the poem "Poetry by Pablo Neruda of Unit 4 ,Std 10 English. Team Spandanam expresses heartfelt gratitude to him for his efforts...

Click Here to Download 


Click here to see more resources from Sri Sreejesh K P

Thursday, 13 October 2016

Coordinates - Practice Software (Mathematics Std 10 Chapter 6)


പത്താം ക്ലാസിലെ ഗണിത പാഠപുസ്തകത്തിലെ 'സൂചക സംഖ്യകള്‍' എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പഠന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സ്വയം പരിശീലിക്കുന്നതിനുളള ഒരു സോഫ്ട്‌വെയറാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. പാലക്കാട് കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് ടി.എസ്.എന്‍ .എം.എച്ച്. സ്കൂളിലെ ഗണിത ക്ലബ്ബ് തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്-വെയർ. 
ക്ലബ്ബിനും അതിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിനും നന്ദി.... 


  •  ചുവടെയുള്ള ലിങ്കില്‍നിന്ന് സോഫ്ട്‌വെയര്‍ ഡസ്ക്ക്ടോപ്പിലേക്ക് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം  ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ക് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക.
(റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് open with Gdebi package installer -install package എന്ന ക്രമത്തിലും ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.) 
  • 2.Application ->Eduction-> soochaka samkhyagal എന്ന ക്രമത്തില്‍ തുറന്ന് സോഫ്ട്‌വെയറിനെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം.
Click Here To Download (soochakasamkhyakal)