||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| spandanam.tss@gmail.com

Sunday, 23 July 2017

A Power Point Presentation on 'The story of a shipwrecked sailor' - Std 8 English unit 2

 

     Here is a A PowerPoint presentation to teach The story of a shipwrecked sailor from Std 8 English unit 2. This Presentation has been  prepared by Mrs. Leena V, H S A, GHSS Kodungallur. Team Spandanam is grateful to her for this great venture.
Thursday, 20 July 2017

Presentation on the poem 'Mother to Son' - std 10

  

 Mr. Nidhiesh Sebastian from St Joseph's HSS, Trivandrum is hereby sharing a presentation on the poem 'Mother to Son' which is included in the Kerala English Reader for Class 10. 
      This file works in Open Office / Libre Office


  Click here to Download the Presentation File

Monday, 17 July 2017

ICT based Physics - Presentation Files

Updated on 17.07.2017


പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ പ്രണോദിത കമ്പനം അനുനാദം, അനുരണനവും  പ്രതിധ്വനിയും,  ജൂൾ നിയമവും ഫ്യൂസിന്റെ പ്രത്യേകതകളും , വിവിധ തരം ലാമ്പുകളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും  തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള  പ്രസന്റേഷനുകളാണ് പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി സര്‍ പങ്കു വെക്കുന്നത്.  സാറിനോടുള്ള സ്പന്ദനം ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
   അദ്ധ്യാപകർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു......

Friday, 14 July 2017

Notes on 'World in the 20th Century" (ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ) (Malayalam version)


പത്താം തരം ഹിസ്റ്ററിയിലെ ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ എന്ന പാഠഭാഗത്തിന്‍റെ നോട്ടുകളാണ് ശ്രീ എ ജംഷീര്‍ സര്‍ ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. സാറിനു നന്ദി..
ഫയല്‍ ചുവടെയുള്ള ലിങ്കില്‍ നിന്ന് Download ചെയ്യാം.

Wednesday, 12 July 2017

Teaching Manuals - English - class 8, 9 & 10

Updated on 13.07.2017        


   Here are some Teaching Manuals for English Lessons in Highschool classes in Kerala Syllabus. These are prepared by Mrs. Leena V, H S A, GHSS Kodungallur. Team Spandanam is grateful to her for this great venture.


Class 10
Class 9

Worksheet for Reported Speech - Std XHere are the worksheets for practicing Reported Speech based on the different units of Std X English. These worksheets are prepared and forwarded by Mrs. Leena V ,HSA English GHSS Kodungallur. Team Spandanam expresses the wholehearted gratitude to her for this great effort. 


You can download the files from the links below...

മലയാളം ടൈപ്പിംങ്ങ് - MALAYALAM TYPING8, 9, 10 ക്ലാസുകളില്‍ മലയാളം ടൈപ്പിംങ്ങ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിവരുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല സമ്പൂര്‍ണ്ണ, സ്ക്കൂള്‍ വിക്കി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും ഇത് ഒരാവശ്യമായി കഴിഞ്ഞു. മലായാളം ടൈപ്പിംഗ് തനിയെ പഠിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പഠനസാമഗ്രികളുടെ ലിങ്കുകളാണ് ശ്രീ സുഷീല്‍കുമാര്‍ സര്‍ പങ്കു വെക്കുന്നത്. സാറിനോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
വീഡിയോ ടൂട്ടോറിയല്‍ ഇന്‍സ്‌ക്രിപ്റ്റ് കീബോര്‍ഡ് ലേഔട്ട്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെ പട്ടിക, എന്നിവയാണ് ഉള്ളത്. വളരെ വലിയ പ്രിന്റെടുത്താലും വ്യക്തത ലഭിക്കുന്ന വിധം 9998 x 7065,.... 7804 x 2796 റെസലൂഷനിലുള്ള ലേഔട്ടുകളാണിവ.കൂട്ടക്ഷരങ്ങള്‍ പ്രത്യകം പഠിക്കേണ്ടതില്ലെങ്കിലും ഇതില്‍ അതിന്റെയും കീകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതല്‍ സംശയമുള്ളവര്‍ക്ക് മോഡല്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ്


  • മലയാളം ടൈപ്പിംങ്ങ് വീഡിയോ ടൂട്ടോറിയല്‍Study notes on the poem 'Mother to Son' by Langston Hughes - Std 10

In this post Sri Jamsheed Sir shares with us the notes of the poem 'Mother to Son'. Team Spandanam expresses the wholehearted gratitude to him. The file can be downloaded from the following link

Friday, 7 July 2017

Biology Simplified Notes (Mal & Eng media)


   ജീവശാസ്ത്ര അധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ഏറെ പരിചിതനാ കൊണ്ടോട്ടി GVHS സ്കൂളിലെ ജീവശാസ്ത്രം അധ്യാപകൻ ശ്രീ ഓടക്കൽ റഷീദ് സര്‍ ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ  ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ 1, 2, 3 അധ്യായങ്ങളുടെ ഹ്രസ്വവും ലളിതവുമായ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നോട്ടുകളാണ് പങ്ക് വെക്കുന്നത്. സ്പന്ദനം ടീം അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഇവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.... അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറായി കുറിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നോട്ടുകൾ ചുവടെ നിന്ന് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം...


Class X Biology Simplified notes All units

   

  കൊണ്ടോട്ടി GVHS സ്കൂളിലെ ജീവശാസ്ത്രം അധ്യാപകൻ ശ്രീ ഓടക്കൽ റഷീദ് സര്‍ ജീവശാസ്ത്ര അധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ഏറെ പരിചിതനാണല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നോട്ടുകളും മറ്റു പഠന സഹായികളുമല്ലാം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഏറെ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.  മെസേജിലൂടെയും മെയിലിലൂടെയും നിരവധി പേര്‍ അക്കാര്യം സ്പന്ദനം ടീമിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്ന സന്തോഷം ഇവിടെ  പങ്കു വെക്കട്ടെ..
   ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ ശ്രീ റഷീദ് സര്‍ പത്താം ക്ലാസ് ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളുടെയും  ഹ്രസ്വവും ലളിതവുമായ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നോട്ടുകളാണ് പങ്ക് വെക്കുന്നത്. സ്പന്ദനം ടീം അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഇവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.... അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറായി കുറിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. 
നോട്ടുകൾ ചുവടെ നിന്ന് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം...

Tuesday, 4 July 2017

Hindi Study Materials - for Highschool Classes - Worksheets for class 8,9,and 10


ഹൈസ്കൂൾ ഹിന്ദി പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക്ഷീറ്റുകളാണ് ആലപ്പുഴ പെരുമ്പാലം ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻററി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ ശ്രീ എൻ എ അശോക് കുമാർ സർ തയ്യാറാക്കി ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഈ ഉദ്യമത്തിനു സമയം കണ്ടെത്തിയ സാറിനു സ്പന്ദനം ടീമിൻറെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
ഫയലുകൾ ചുവടെ ലിങ്കിൽ നിന്നും Download ചെയ്യാം...Study Materials - Geography - 10th standard- unit 2 - In Search Of the Source of wind


     പത്താം ക്ലാസ് ജ്യോഗ്രഫി രണ്ടാം യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പഠന വിഭവങ്ങളാണ് ഉമ്മത്തൂർ എസ് ഐ എച്ച് എസ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ ശ്രീ അബ്ദുൽ വാഹിദ് സർ പങ്കു വെക്കുന്നത്. സാറിനു സ്പന്ദനം ടീമിൻറെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.