SSLC 2018: CWSN വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ Download ല്‍||| NMMS / Incentive to Girls Scholarship അപേക്ഷകൾ National Scholarship Portal ൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ Downloads ല്‍ ||| 8, 9, 10 ക്ലാസുകളിലെ അ‍ര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക ഐ റ്റി പരീക്ഷ ഒക്ടോബര്‍ 19 ന് തുടങ്ങി നവംബര്‍ 19 ന് മുമ്പ് പൂര്‍ത്തിയാക്കണം. സര്‍ക്കുലര്‍ Downloads ല്‍||| സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവ മാന്വല്‍ പരിഷ്‌കരിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. പുതിയ മാന്വൽ Downloads ൽ||| മൈനോരിറ്റി പ്രീ മെട്രിക് / പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകളുടെ അപേക്ഷാ തിയ്യതി ഒക്ടോബര്‍ 31 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു.||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496

Tuesday, 17 October 2017

ICT Materials on ELECTROLYTIC CELLSരസതന്ത്രം നാലാം അദ്ധ്യായത്തിലെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലുകളെ  പറ്റിയുള്ള ഒരു ഐ സി ടി  പഠനവിഭവമാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ ശ്രീ രവി പെരിങ്ങോട് പങ്കു വെക്കുന്നത്. രവി സാറിനു സ്പന്ദനം ടീമിൻറെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.... 

ഫയൽ ചുവടെ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം. 

Monday, 16 October 2017

All ICT Study Materials in One Post

   വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക ഐറ്റി പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഐറ്റി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുന്‍ പോസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്കുകള്‍ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് നല്‍കുകയാണ്. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 


Sunday, 15 October 2017

Video Lessons for 'The Sower' & 'The Village Black Smith' - English - Class 8


   Sri Arun Kumar A R, GHSS Puthoor is sharing  videos of the lessons 'The Sower' by Victor Hugo and 'The Village Black Smith' by Henry Wadsworth Longfellow which are included in the Kerala English Reader for Class 8. The YouTube links of the videos have also been given in this post.
Team Spandanam expresses heartfelt gratitude to Arun Sir for this venture...

Saturday, 14 October 2017

Study Materials Social Science - Class 10


പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളുടെ പഠന വിഭവങ്ങള് ഒരുമിച്ച് ഒരു പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുകയാണ് ശ്രീ യു സി വാഹിദ് സര്. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമായി വിവരണങ്ങള് നല്കിയിട്ടുള്ള ഈ നോട്ടുകള് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് തീര്ച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും.
 ഈ വലിയ ഉദ്യമത്തിനു വാഹിദ് സാറിനോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു...

ICT Practical Worksheets for Std IX - English Medium _ All Units


   In this post Sri  Rasheed Odakkal, GHSS Kondotty,  shares with us the worksheets of ICT lessons of Class IX in kerala syllubus. All units have been included in this worksheet. It will be very helpful for both the teachers and students. Team Spandanam expresses heartfelt gratitude to Sri Rasheed sir for the efforts he has taken for preparing such a valuable learning aid.
   The file can be downloaded from the link below..
_____________________________________________________

Wednesday, 11 October 2017

Possible discourses - The Jungle Air Crash & The Last Leaf - Std 9 English


   In this post Mrs. Leena V, HSA, GHSS Kodungallur, shares with us some possible Discourses based on the prose lessons 'THE JUNGLE AIR CRASH' & 'THE LAST LEAF' which are included in the Kerala English Reader for Std 9. These Discourses will be helpful for the  students to understand how to prepare the discourses based on different situations.
Team Spandanam express wholehearted  gratitude to Mrs Leena Teacher for investing time for this fruitful venture.


______________________________________________________
More Study Materials from Leena Teacher

News 17 GHSS Puthoor - Special News on Jalian Walabag.


 പാഠഭാഗങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് അനായാസം പകർന്നു നൽകുവാൻ സഹായിക്കുന്ന വിധം  ദൃശ്യ വിഭവങ്ങൾ നൂതനമായ രീതിൽ ഒരുക്കുകയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പുത്തൂർ ജി എച്ച് എസ് എസ്സിലെ ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികളും അധ്യാപകരും. News 17 എന്ന പേരിൽ തുടക്കം കുറിച്ച സ്കൂൾ ചാനലിലൂടെ വാർത്താ രൂപത്തിലും മറ്റും തയ്യാറാക്കിയ പാഠഭാഗങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണിവർ. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ ജാലിയൻവാലാബാഗിനെ കുറിച്ചുള്ള  വിവരങ്ങളാണ് ഒരു വാർത്തയുടെ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ദൃശ്യവത്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഉദ്യമത്തിനു നേതൃത്വമേകിയ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകൻ ശ്രീ പ്രദീപ് സർ, ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകൻ ശ്രീ അരുൺകുമാർ സർ  അടക്കമുള്ള അധ്യാപകരെയും ഈ ടീമിലെ മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു.. ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനവിഭവങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള ഇവരുടെ വലിയ മനസ്സിന് സ്പന്ദനം ടീം നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

Teaching Manuals - English - class 8, 9 & 10

Updated on 11.10.2017        


   Here are some Teaching Manuals for English Lessons in Highschool classes in Kerala Syllabus. These are prepared by Mrs. Leena V, H S A, GHSS Kodungallur. Team Spandanam is grateful to her for this great venture.


Class 10
Class 9

A Presentation on 'Heat' - Physics - Std 10


    പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് അഞ്ചാം അധ്യായം 'താപം' എന്ന പാഠ ഭാഗത്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രസൻറേഷൻ ഫയലാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ ശ്രീ രവി പെരിങ്ങോട് പങ്കു വെക്കുന്നത്. രവി സാറിനു സ്പന്ദനം ടീമിൻറെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു....
ഫയൽ ചുവടെ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം.
Click Here To Download Presentation File

Sunday, 8 October 2017

Public Expenditure and Public Revenue (പൊതു ചെലവും പൊതു വരുമാനവും) SS II - Std 10 - Study Materials

 

പത്താം ക്ലാസിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ഭാഗം II ലെ അഞ്ചാം അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റഡി മറ്റീരിയല്‍സ് ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലുള്ളത്.

ICT Notes - Std X - Unit 6 - Map Reading


പത്താം ക്ലാസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ICT ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നോട്ടുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ ശ്രീ സുധീഷ് സർ പങ്കു വെക്കുന്നത്. സാറിനു നന്ദി...