വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്‍ക്കുലര്‍ Downloads ല്‍||| Time Table for Annual Examination 2016-17 in 'Dowbloads'||| ||||||||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| നിങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന പഠന വിഭവങ്ങള്‍ സ്പന്ദനത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് spandanam.tss@gmail.com എന്ന മെയില്‍ വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കൂ...

Tuesday, 25 October 2016

IT Examination 2016-17 - Sample questions by IT@school

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസുകളിലെ അര്‍ദ്ധ വാര്‍ഷിക ഐ.ടി പരീക്ഷ ഒക്ടോബര്‍ 26 മുതല്‍ നവംബര്‍ 26 വരെ നടക്കുകയാണല്ലോ. ഐ.ടി @ സ്കൂളിന്റെ വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രസ്തുത പരീക്ഷയുടെ ചില മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് .

Standard 8 
 Theory
Practical
Standard 9 
 Theory
English ||| Malayalam ||| Tamil ||| Kannada 
Practical
Standard 10 
Theory
Practical
English ||| Malayalam ||| Tamil ||| Kannada 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note: In this post you can see some Theory and Practical Questions prepared by IT@School for the ICT lessons. These will help the students in High school classes to be prepared for the examination

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...